Alumnitoimintaa ylläpitää alumnivaliokunta. Toiminnasta vastaa LKS:n puolelta alumnivastaava, joka toimii sihteerinä alumnivaliokunnan kokouksissa. Alumnivaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Valiokuntaan haetaan yleisellä haulla 0-10 jäsentä, jotka ovat joko Seuran opiskelija- tai alumnijäseniä. Alumnivaliokunnan kokoonpanossa pyritään saamaan edustetuksi kaikki ikäryhmät.

Alumnivaliokunnan kokoonpano vuonna 2021

Alumnivaliokunnan puheenjohtajana: Sara Kaartinen

Alumnivastaavana: Matias Posa

Alumnivaliokunnan tiedotusvastaava: Henri Vasara

Alumnivaliokunnan kerhotoiminnasta vastaava: Sini Takala

Alumnitapahtumavastaava: Noona Välimaa

Alumnivaliokunnan talousvastaava: Antti Lehtonen

Muut jäsenet: Matti Tikkanen, Risto Renkonen, Aleksi Pajunen, Sami Heistaro, Eeva Ketola