Helsingin yliopistossa lääketieteellisessä tiedekunnassa muita oppiaineita opiskelevat voivat liittyä ulkojäseniksi. Ulkojäsenet nauttivat pääpiirteittäin samoista eduista kuin varsinaiset jäsenet. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. Euphorian käyttöoikeutta ja kutsuja LKS:n tapahtumiin.