Tietosuojaseloste – Jäsenrekisteri

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivämäärä 10.4.2018.
Muokattu 6.2.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Lääketieteenkandidaattiseura ry

Haartmaninkatu 8 00280 Helsinki
2.  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anssi Heikkinen
Hallituksen tiedottaja
tiedottaja@lks.fi

3. Rekisterin nimi

Lääketieteenkandidaattiseura ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatima jäsenrekisterin ylläpito sekä mahdollistaa yhdistyksen toimintaan liittyvien tapahtumien järjestäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • Täydellinen nimi
  • Kotipaikkakunta
  • Sähköpostiosoite
  • Syntymäaika

Rekisteriin tallennetaan myös väliaikaisesti sellaisia tietoja, jotka ovat yhdistyksen     tapahtuman järjestämisen kannalta tarpeellisia. Tälläisiä tietoja voivat esimerkiksi olla tiedot     tapahtumaan osallistuvan jäsenen erityisruokavaliosta.

Rekisterissä ei säilytetä kerhoon kuulumattomien henkilöiden tietoja, vaan nämä poistetaan     välittömästi mikäli jäsenyys puretaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yhdistykseen liittyviltä ja jo liittyneiltä jäseniltä www-lomakkeilla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei säilytetä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään vain sähköisessä     muodossa luotettavan ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen     internet-palvelimilla. Rekisterin salaus toteutetaan Lääketieteenkandidaattiseura ry:n omilla     salausavaimilla. Tiedot eivät ole luettavissa muiden kuin Lääketieteenkandidaattiseura ry:n     vastuuhenkilöiden toimesta.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon oikaisua tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut henkilötiedot  tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään vain niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat Lääketieteenkandidaattiseura ry:n jäseniä. Kerhosta eronneiden tai erotettujen henkilöiden tiedot poistetaan rekisteristä kohtuullisen ajan kuluessa.