Lääketieteenkandidaattiseuran vuoden 2021 hallitus koostuu kokonaisuudessaan 17 toimijasta.
Mikäli haluat ottaa yhteyttä hallituksen jäseneen sähköpostitse, paina nimen oikealla puolella olevaa kirjekuvaketta.

Hallituksen jäsenet

Samuli Kääriä
Samuli KääriäPuheenjohtaja
Puheenjohtaja huolehtii hallituksen toiminnasta, kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja edustaa Seuraa monissa tilaisuuksissa.
Lauri Salaja
Lauri SalajaOpintovastaava, varapuheenjohtaja
Opintovastaava huolehtii opiskelijoiden äänen kuulumisesta tiedekunnan elimissä ja toimii tiiviissä yhteistyössä edunvalvontavastaavan kanssa.
Ella Ihlberg
Ella IhlbergTiedottaja
Tiedottajan tehtävänä on lähettää viikoittaista tiedotuspostia sekä huolehtia Seuran nettisivuista ja sometileistä.
Iiris Särkilahti
Iiris SärkilahtiEdunvalvontavastaava, yhdenvertaisuusvastaava
Edunvalvontavastaava huolehtii lääkisopiskelijoiden eduista, koordinoi toimintaa Medisiinariliittoon päin sekä pyörittää opintovastaavan kanssa edunvalvontavaliokuntaa, jonka puitteissa tiedekunnan toimielinten opiskelijaedustajat kokoontuvat kuukausittain.

Yhdenvertaisuusvastaava huolehtii, että Seura edistää toiminnallaan yhdenvertaisuuslain toteutumista. Kaikilla Seuran jäsenillä tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus opiskella ja osallistua Seuran toimintaan.

Jalmari Stenberg
Jalmari StenbergTalousvastaava
Talousvastaava huolehtii Seuran sijoitusvarallisuuden kasvattamisesta yhdessä talousvaliokunnan kanssa. Tehtäviin kuuluu myös mm. Seuran laskujen hyväksyminen ja maksaminen budjetin mukaisesti sekä budjetin täyttymisenseuraaminen.
Kitty Aierken
Kitty AierkenYrityssuhdevastaava
Yrityssuhdevastaava vastaa Seuran yrityssuhteista ja kehittää yrityssuhdevaliokunnan kanssa Seuran tuotteistoa. Lisäksi huolehtii Mocoman viihtyvyydestä.

Seuran hallituksen virkailijat

Rauno Naves
Rauno NavesValtuuskunnan puheenjohtaja
Valtuuskunnan puheenjohtaja toimii nimensä mukaisesti puheenjohtajana Seuran valtuuskunnassa sekä linkkinä valtuuskunnan ja hallituksen välillä.
Selma Valjus
Selma ValjusPääsihteeri, ympäristövastaava
Pääsihteeri laatii pöytäkirjat valtuuskunnan kokouksissa, edustaa Seuraa tilaisuuksissa ja huolehtii kunnianosoituksista.

Ympäristövastaava huolehtii Seuran ympäristöasioista ja kestävän kehityksen teemojen ylläpitämisestä. Hän on myös mukana kehittämässä Mocoman ja Euphorian toimintaohjeita esimerkiksi kierrätyksen ja energiansäästön osalta. Ympäristövastaava voi halutessaan kouluttaa itseään myös HYYn ympäristökokouksissa ja saada näin hyviä toimintavinkkejä muidenkin ainejärjestöjen ympäristövastaavilta.

Juho Pitkonen
Juho PitkonenIsäntä
Henri Savander
Henri SavanderIsäntä

Isännät vastaavat Seuran kerhotila Euphorian (lisätietoja klikkaamalla kuvaa!) vuokrauksesta sekä Seuran sisäisille että ulkopuolisille vuokralaisille, hoitavat apuisäntien palkkaamisen ja varmistavat tilojen käyttökunnossa säilymisen. Isäntien vastuulle kuuluu myös kerhotilan huolto ja kulutustavaran riittävyys vuokraustoiminnan edellytyksiin.

Laura Seitakari ja Claudia Anderson
Laura Seitakari ja Claudia AndersonEmännät
Emännät järjestävät Seuran vuosijuhlat yhdessä emännistön kanssa.
Matias Posa
Matias PosaAlumnivastaava
Vuonna 2019 luotu virka, jossa kehitetään Seuran toimintaa valmistuneille jäsenille. Alumnivastaava muun muassa suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia alumneille ja jäsenistölle.
Nikke Haataja
Nikke HaatajaTapahtumavastaava
Tapahtumavastaava järjestää tapahtumatiimin kanssa Seuran sitsejä, bileitä ja muita mukavia tapahtumia. Vuoden suurimpia tapahtumia ovat yleensä olleet syksyn avaava Club Candy, Hoitokierre-appro sekä Wappubileet.
Jonna Heimonen
Jonna HeimonenHyvinvointivastaava
Hyvinvointivastaava pitää nimensä mukaisesti huolta kandiseuralaisten hyvinvoinnista. Hyvinvointivastaavan apuna ja tukena toimii hyvinvointitiimi. Viime vuosina ollaan nähty muun muassa joogaa, ystävänpäiväleivonnaisia, luentoja stressinhallinnasta, trampoliinipuistoexcuja sekä elokuvailtoja.
Krista Hirvi
Krista HirviSupertuutori
Johtaa uusien alfojen perehdytystä valitsemalla uudet tuutorit yhdessä muiden tiedekunnan supertuutorien kanssa. Supertuutori on alfasyksyn koordinaattori, joka vastaa alfasyksyn onnistumisesta ja jonka puoleen voi kääntyä ongelmatilanteissa.
Estelle Strandberg
Estelle StrandbergQ-kautisen päätoimittaja
Q:n päätoimittaja on nimensä mukaisesti vastuussa Q-kautisen julkaisemisesta. Päätoimittajan apuna on toimituskunta, jonka kanssa ideoidaan ja tuotetaan lehden sisältö.