LKS:n hallituksen jäsenet:

Puheenjohtaja Anssi Mykkänen, puheenjohtaja (ät) lks.fi

Puheenjohtaja huolehtii hallituksen toiminnasta, kutsuu koolle hallituksen kokoukset, ja edustaa moninaisissa tilaisuuksissa Seuraa. Puheenjohtajalta vaaditaan aikaisempaa kokemusta Seuran hallituksessa, intohimoa järjestötoimintaa kohtaan, ja lisäksi kliinisen vaiheen opinnot ovat hyödyksi.

Varapuheenjohtaja,

opintovastaava Ivar Lönnberg, opinto (ät) lks.fi

Opintovastaava huolehtii opiskelijoiden äänen kuulumisesta tiedekunnan elimissä ja toimii tiiviissä yhteystyössä edunvalvontavastaavan kanssa. Tehtävän hoitamiselle on eduksi, että tiedekunnan rakenteet ovat tuttuja, ja opintoja on takana useampi vuosi.

Talousvastaava Matias Posa, talous (ät) lks.fi

Talousvastaava huolehtii Seuran sijoitusvarallisuuden kasvattamisesta yhdessä talousvaliokunnan kanssa. Sijoituspäätökset tehdään aina konsultoiden ulkopuolista sijoitusammattilaista. Tehtäviin kuuluu myös mm. Seuran laskujen hyväksyminen ja maksaminen budjetin mukaisesti, sekä budjetin täyttymisen seuraaminen.

Edunvalvontavastaava Lauri Salaja, edunvalvonta (ät) lks.fi

Johtaa OAV:n kanssa edunvalvontavaliokuntaa, ylläpitäen suhteita LKS:n hallopedeihin ja muihin sidosryhmiin.

Yrityssuhdevastaava Niklas Ulfves, ysv (ät) lks.fi

Vastaa Seuran yrityssuhteista ja yrityssuhdevaliokunnan toiminnasta.

Tiedottaja Joonatan Patomo, tiedottaja (ät) lks.fi

Tiedottajan tehtävänä on lähettää viikoittaista tiedotuspostia, huolehtia LKS:n nettisivuista ja some-tileistä sekä kasata kandiluettelo. Lisäksi tiedottaja toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa.

LKS:n hallituksen virkailijat:

Pääsihteeri Sini Takala, paasihteeri (ät) lks.fi

Laatii pöytäkirjat valtuuskunnan kokouksissa ja edustaa Seuraa tilaisuuksissa sekä huolehtii kunnianosoituksista.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Henri Vasara, valtuuskunnan-pj (ät) lks.fi

Toimii puheenjohtajana LKS:n valtuuskunnassa sekä linkkinä valtuuskunnan ja hallituksen välillä.

Tapahtumavastaava Isabelle Sandås, tapahtumat (ät) lks.fi

Tapahtumavastaava järjestää LKS:n sitsejä, bileitä ja muita mukavia tapahtumia. Vuoden suurimpia tapahtumia ovat yleensä olleet syksyn avaava Club Candy sekä Wappubileet. Johtaa tapahtumatiimiä.

Hyvinvointivastaava Iiris Räty, hyvinvointi (ät) lks.fi

Hyvinvointivastaava pitää nimensä mukaisesti huolta kandiseuralaisten hyvinvoinnista. Hyvinvointivastaavan apuna ja tukena  toimii hyvinvointitiimi. Viime vuosina ollaan nähty muun muassa mindfullnessia, joogaa, luentoja stressinhallinnasta ja retkiä Nuuksioon. 

Isännät Paula Koskelo ja Harri Hokkanen, isanta (ät) lks.fi

Isännät vastaavat Euphorian vuokrauksesta sekä LKSn sisäisille että ulkopuolisille vuokralaisille, hoitavat apuisäntien palkkaamisen ja varmistavat tilojen käyttökunnossa säilymisen. Isäntien vastuulle kuuluu myös kerhotilan huolto ja kulutustavaran riittävyys vuokraustoiminnan edellytyksiin.

Q-kautisen päätoimittaja Onni Jaskari, paatoimittaja (ät)lks.fi

Q:n päätoimittaja on nimensä mukaisesti vastuussa Q-kautisen julkaisemisesta. Päätoimittajan apuna on toimituskunta, jonka kanssa ideoidaan ja tuotetaan lehden sisältö. Hyvät delegointikyvyt, idearikkaus ja herkkyys bongata juoruja ovat päätoimittajalle tärkeitä ominaisuuksia.

Emäntä

Anni Rissanen, emanta (ät) lks.fi

Emantä järjestää LKS:n vuosijuhlat yhdessä emännistön kanssa.

 

Supertuutori

Ellamaija Kasanen, supertuutori (ät) lks.fi

Supertuutori johtaa uusien alfojen perehdytystä valitsemalla uudet tuutorit yhdessä muiden ainejärjestön tuutorien kanssa. Supertuutori on alfasyksyn koordinaattori joka vastaa alfasyksyn onnistumisesta ja jonka puoleen voi kääntyä ongelmatilanteissa.