LKS:ssä on uusien sääntöjen (2015) voimaantulon jälkeen ollut kolmenlaisia jäseniä.

Varsinainen jäsenyys – Lääketieteen opiskelijat

Jäseneksi kutsutaan joka syksy aloittavan vuosikurssin medisiinariopiskelijat, eikä alfan tarvitse ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä LKS:ään liittymistä varten.

Muut jäsenyydet

Ulkojäsenyys – Muiden aineiden perustutkinto-opiskelijat

Lisäksi Helsingin yliopistossa lääketieteellisessä tiedekunnassa muita oppiaineita opiskelevat voivat liittyä Ulkojäseniksi. 

Kannatusjäsenyys – Muut LKS:n toiminnasta kiinnostuneet

Aiemmin valmistuneet tai muusta syystä erityistä sidettä LKS:ään tuntevat voivat liittyä Kannatusjäseniksi.

Ulko- ja kannatusjäsenyyden edut

Sekä ulkojäsenet että kannatusjäsenet nauttivat pääpiirteittäin samoista eduista kuin varsinaiset jäsenet. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. Euphorian käyttöoikeutta ja kutsuja LKS:n tapahtumiin.

Huomaathan, että ulko- ja kannatusjäsenen käyttöoikeus Euphoriaan koskee vain henkilökohtaisia tapahtumia. Ainejärjestöjen ym. tapahtumista veloitetaan listahinta.

Liittyminen ulko- tai kannatusjäseneksi

Mikäli haluat liittyä ulko- tai kannatusjäseneksi, niin ota yhteyttä tiedottajaan: tiedottaja@lks.fi, niin voidaan laittaa liittyminen vireille!