Lääketieteenkandidaattiseuran hallituksessa pääset vaikuttamaan lääketieteen opintoihin ja Helsingin medisiinarien vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Hallituksessa toiminen vaatii aktiviisuutta opiskelijoiden asioiden ajamisessa mutta antaa paljon: hallitus muodostaa tiiviin yhteisön jossa tutustut opiskelija-aktiiveihin kaikilta vuosikursseilta.

Hallituksen toimijoilla on kaikilla oma erityistehtävänsä. Voit ajaa opiskelijoiden etuja tai oikeuksia, tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, järjestää juhlia ja tapahtumia, päivittää nettisivuja tai toimittaa LKS:n lehteä. Hallituksessa järjestötaidot kehittyvät, mikä antaa valmiuksia laajaan kirjoon erilaisia tehtäviä myös tulevaisuudessa. LKS:n hallituksen alumneja on johtotehtävissä niin tieteen ja opetuksen kuin ammatillisten järjestöjen puolella. Hyötyä voi olla töitäkin hakiessa, sillä järjestöaktiivisuus on konkreettinen merkki vaikutustaidoista ja hyvästä työmoraalista.

 

Ei pelkkää kokoustamista

Vuosijuhlaedustus on hallituksen jäsenten etu. LKS:n vuosijuhlat ovat perinteinen ja hauska tapahtuma, jossa juhlitaan Seuraa ja valmistuvaa vuosikurssia. Hallitusta kaivataan myös edustamaan muiden opiskelijajärjestöjen vuosijuhlissa. Kuluneena vuonna LKS onkin kunnioittanut läsnäolollaan suomalaisia kandiseuroja aina Oulusta Riikaan.

Yhtenäinen hallitus on toimiva hallitus. Niinpä hallituksen kesken järjestetään vaihtokaronkka, kesäviikonloppu, asuntokierros ja muita illanviettoja joko hallituksen kesken tai muiden opiskelija-aktiivien kanssa.

 

 

Millaista kokemusta hallitushakija tarvitsee?

Opiskelijajärjestöön kuuluu vanhojen aktiivien valmistuminen ja uusien tähtien nouseminen. Jotkin hallitustehtävät, kuten puheenjohtaja, edunvalvonta- ja opintovastaava, vaativat kokemuksen myötä kertynyttä osaamista. Toisissa tehtävissä, kuten talous- tai tapahtumavastaavana on etua omasta aiemmasta kokemuksesta ja kiinnostuksesta. Monissa tehtävissä innokkuus on kokemusta tärkeämpää: tiedottajaksi ja pääsihteeriksi voi päästä vaikka alfana.

 

Hallitukseen hakeminen

Vapaamuotoisen hakemuksen voit lähettää puheenjohtajalle (puheenjohtaja (at) lks.fi). Ehdokkaat esittäytyvät valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2018.  Valtuuskunnassa istuvat medisiinarit lukevat hakemuksen, kuulevat hakijaa ja muodostavat hallituksen. Jos hakijoita on useampi, sopivimmasta hakijasta äänestetään.

 

Haettavat hallitustehtävät

Alla pääpiirteet hallituksen eri viroista. Lisätietoa ja vinkkejä hakemukseen voit kysyä nykyiseltä viranhaltijalta (suluissa). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa nimike@lks.fi ellei toisin mainittu.

 

Puheenjohtaja (Anssi Mykkänen)

Jos LKS on laiva, puheenjohtaja on sen kapteeni. Puheenjohtaja huolehtii hallituksen toiminnasta, kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja edustaa moninaisissa tilaisuuksissa Seuraa. Puheenjohtajalta vaaditaan aikaisempaa kokemusta Seuran hallituksessa ja intohimoa järjestötoimintaa kohtaan. Kliinisen vaiheen opinnot ovat hyödyksi.

 

Tiedottaja (Joonatan Patomo)

Tiedottajan tehtävänä on lähettää viikoittaista tiedotuspostia, huolehtia Seuran nettisivuista ja some-tileistä sekä kasata kandiluettelo. Tiedottajan tehtävässä pääset tutustumaan laajalti Seuran toimintaan. Tiedottajan tietämyksellä on luontevaa jatkaa muihin vastuutehtäviin hallituskauden jälkeen – monet puheenjohtajat ovatkin aloittaneet hallitusuransa juuri tiedottajina. Viestintä- ja markkinointitaidoista on varmasti hyötyä myös työelämässä. Toisin kuin monet hallitustehtävät, tiedottajana toimiminen ei vaadi erityistietämystä edunvalvonnasta tai taloudesta. Säntillisyys ja yritteliäisyys riittävät ja mukaan voi lähteä prekliinikkokin!

 

Talousvastaava (Matias Posa, talous (at) lks.fi)

Taloudesta kiinnostuneen medisiinarin aitiopaikka. Talousvastaava huolehtii Seuran osakesalkusta ja laskutuksesta. Tehtävässä ei tarvitse olla pörssihai, sillä sijoituspäätökset tehdään yhdessä talousvaliokunnan kanssa ja mielipiteitä voi kysyä sijoitusneuvojalta.

 

Yrityssuhdevastaava (Niklas Ulfves, ysv (at) lks.fi)

Vapauta sisäinen kaupparatsusi. Yrityssuhdevastaava huolehtii Seuran yrityssuhteista, kehittää Seuran oheistuotteistoa sekä johtaa yrityssuhdevaliokuntaa. Näissä tehtävissä pääset tapaamaan LKS:n yritysyhteistyökumppaneita sekä kehittämään ja myymään LKS-vaatteita ja haalarimerkkejä.

 

Opintovastaava (Ivar Lönnberg, opinto (at) lks.fi)

Harmittavatko ryhmäkoot? Ansaitsevatko hyvät opettajat enemmän kiitosta? Opintovastaava huolehtii opiskelijoiden äänen kuulumisesta tiedekunnan elimissä ja toimii tiiviissä yhteystyössä edunvalvontavastaavan kanssa. Tehtävän hoitamiselle on eduksi, että tiedekunnan rakenteet ovat tuttuja ja opintoja on takana useampi vuosi.

 

Edunvalvontavastaava (Lauri Salaja, edunvalvonta (at) lks.fi)

Medisiinarien etuja ajava hiljainen sankari. Edunvalvontavastaava johtaa opintovastaavan kanssa edunvalvonta-asiainvaliokuntaa ylläpitäen suhteita Seuran hallopedeihin ja muihin sidosryhmiin.

 

Tapahtumavastaava (Isabelle Sandås, tapahtumat (at) lks.fi)

Tapahtumavastaava järjestää Seuran sitsejä, bileitä ja muita mukavia tapahtumia. Vuoden suurimpia tapahtumia ovat yleensä olleet syksyn avaava Club Candy sekä Wappubileet. Tapahtumavastaavan apuna on hänen johtamansa tapahtumatiimi.

Tapahtumavastaava järjestää Helsingin medisiinarien päätapahtumia, joten kokemus tapahtumien järjestämisestä on eduksi. Ammattifasilitaattoria emme kuitenkaan hae: järjestämiskokemus voi olla esimerkiksi siviilielämästä, vuosikurssien emännistöstä tai aikaisemmista opinnoista.

 

Hyvinvointivastaava (Iiris Räty, hyvinvointi (at) lks.fi)

Hyvinvointivastaava pitää nimensä mukaisesti huolta medisiinarien hyvinvoinnista. Hyvinvointivastaavan apuna ja tukena toimii hyvinvointitiimi. Viime vuosina ollaan nähty mm. mindfullnessia, joogaa, luentoja stressinhallinnasta ja retkiä Nuuksioon.

Hyvinvointivastaavan tehtävä on verrattain uusi joten siinä aktiivisesti toimimalla voit jättää oman jälkesi Seuraan. Lääketieteen opiskelijoiden hyvinvointi on kuuma teema ja sen edistämiseen suhtaudutaan lämmöllä.

 

Pääsihteeri (Sini Takala, paasihteeri (at) lks.fi)

Pääsihteeri on erityisen arvostettu tehtävä hallituksessa. Tehtävässä on historiarikkaan järjestön romantiikkaa: pääsihteeri edustaa Seuraa tärkeissä tilaisuuksissa sekä huolehtii kunnianosoituksista, kunniajäsenten muistamisista ja Seuran postista, kuten vuosijuhlakutsuista. Aikaisempaa järjestökokemusta ei vaadita mutta täsmällisyys on kultaa. Pääsihteeri saa laajan käsityksen seuran toiminnasta pitämällä pöytäkirjaa valtuuskunnan kokouksissa ja osallistumalla hallituksen kokouksiin.

 

Isäntä (Paula Koskelo ja Harri Hokkanen)

Kandiseuran tila Euforia on jäsenille erityisen rakas, joten tehtävään voidaan valita kaksi toimijaa. Isännät vastaavat Euphorian vuokrauksesta sekä Seuran sisäisille että ulkopuolisille vuokralaisille, hoitavat apuisäntien palkkaamisen ja varmistavat tilojen käyttökunnossa säilymisen. Isäntien vastuulle kuuluu myös kerhotilan huolto ja kulutustavaran riittävyys vuokraustoiminnan edellytyksiin.

Kaipaako Euforia paljun, elegantin kokouskabinetin tai pallomeren? Isännän tehtävässä pääset toteuttamaan näkemyksiäsi kerhotilan suhteen. Isäntien ahkeraa työtä palkitaan provisiopalkkiolla.

 

Q-kautisen päätoimittaja (Onni Jaskari, paatoimittaja (at) lks.fi)

Q:n päätoimittaja on nimensä mukaisesti vastuussa Q-kautisen julkaisemisesta. Päätoimittajan apuna on toimituskunta, jonka kanssa ideoidaan ja tuotetaan lehden sisältö. Hyvät delegointikyvyt, idearikkaus ja herkkyys bongata mehukkaita juttuja ovat päätoimittajalle tärkeitä ominaisuuksia.

 

Alumnivastaava

Uusi, kokeneelle järjestötoimijalle tarkoitettu virka, jossa kehitetään Seuran toimintaa valmistuneille jäsenille.

 

Lisäksi erillisvalinnalla valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja, emäntä ja Medix-vastaava (2019).