Päiviä valmistumiseen:
-111 päivää

Isännät
Elias Kiviranta
Daniela Tillander

Emännät
Seidi Kauppi
Mimmi Saarinen

Apuemännät
Maiju Malmberg
Siiri Itkonen
Heini Kanerva
Essi Lehtonen
Henni Turunen
Sakari Cajanus

Talousvastaava
Matts Ahlbäck

Monistevastaava
Gia Grenman

Kulttuurivastaava
Iina Elfving

Urheiluvastaava
Venla Aaltonen

Mocsu-vastaava
Antti Varhimo

Haalarivastaava
Anni Karppinen
Iiris Nyholm
Juho-Jooel Nissilä
Lotta Mäkelä
Joona Sarkkinen
Ilona Hyvärinen
Linda Häkkinen
Matias Sipilä
Eero Mellanen
Lauri Teivonen
Mika Savolainen
H-J Linbäck