Perusopetuksen poissaolokorvauskäytännöt

1) Poissaolokäytäntöjen tasapuolisuuden toteutumiseksi tulee sekä opetushenkilökunnan, että opiskelijoiden sitoutua noudattamaan tiedekunnan hyväksymiä suosituksia.

2) Jokaisen opintojakson alussa tulee esittää opintojakson omatselkeät kirjalliset ohjeet opetusten pakollisuudesta, hyväksyttävästä suorittamisesta, korvaustavoista ja henkilöstä, johon ollaan yhteydessä poissaolojen suhteen. Kaikkien opintojakson opiskelijoiden ja opettajien tulee noudattaa jaksolla ilmoitettuja korvauskäytäntöjä.

3) Opiskelijoita tulee kohdella poissaoloissa ja korvaavuuksissa tasapuolisesti opiskelijasta ja opetushenkilöstä riippumatta.

4) Opiskelijalla on velvollisuus ja vastuu ilmoittaa poissaolostaan mahdollisimman varhain ennen opetusta tai äkillisissä sairastapauksissa mahdollisimman nopeasti. Ensisijaisesti ilmoitus tehdään ryhmäopettajalle tai pakollisen seminaarin vastuuhenkilölle.

5) Kaikki yksittäiset, hyväksyttävän syyn vuoksi seuranneet poissaolot pakollisesta opetuksesta on oltava korvattavissa kohtuullisen ajan kuluessa. Korvaus pyritään järjestämäänsaman lukukauden aikana ja niin, ettei se aiheuta opiskelijalle etenemisestettä.

6) Hyväksyttävät poissaolot korvataan opetuksen sisältöä ja laajuutta vastaavalla tehtävällä.

7) Ensisijaisena vaihtoehtona on ryhmän vaihtaminen, jos mahdollista. Ryhmänvaihdon selvittäminen on opiskelijan tehtävä. Ryhmänvaihto tai ylimääräisenä toiseen ryhmään meneminen on mahdollista, jos ryhmien opettajilta saadaan tähän etukäteen lupa.

8) Kirjallisen tehtävän tavoiteltu laajuus on 1 sivu/korvattava tunti (Times New Roman 12). Korvaavaan kirjalliseen tehtävään voi kuulua myös oman työn itsearviointi tai toisen opiskelijan kirjallisen tehtävän vertaisarviointi. Arvioinnin kriteereistä tulee opiskelijalle esittää selkeät kirjalliset ohjeet.

9) Kierron tai päivystyksen kesto korvaavana tehtävänä on ad. 2x. ko. opetuksen kesto.

10) Tehtävän tavoitteena on korvata menetetyn opetuksen aiheiden oppiminen, ei rangaista poissaolosta.

11) Ryhmäopettaja, yhteyshenkilö ja opintojaksovastaava seuraavat poissaoloja ja korvaavuuksien määrää, ja puuttuvat tilanteeseen, jos jollekin opiskelijalle kertyy niitä tavanomaista enemmän.

12) Hallinnon opiskelijaedustaja- tai luottamus tehtävien hoitamista, kuten opiskelijaedustamista kokouksissa tiedekunnassa tai muissa opiskeluun liittyvissä organisaatioissa (esim. HYY, Lääkäriliitto), ei tule laskea mukaan arvioitaessa kokonaispoissaolojen määrää. Muuten korvauskäytännöt ovat samat kuin muissakin poissaoloissa.

13) Ristiriitatilanteessa tulee olla yhteydessä Medicumin/Clinicumin opetuksesta vastaavaan varajohtajaan, jonka kanssa asia käsitellään.

14) Pitempiaikaiset poissaolot, joihin on hyväksyttävä syy (esim. pitempiaikaiset sairauspoissaolot) tulee selvittää ja sopia tapauskohtaisesti. Opetusta antavat opettajat/jaksovastaavat voivat mahdollisuuksiensa mukaan järjestää korvaavaa opetusta tms, jos opiskelija pyytää sitä etukäteen ja kun hän palaa opintojen pariin. Nämä ovat harkinnanvaraisia tapauksia ja kokonaistilanne tulee ottaa huomioon.

Hyväksyttävät poissaolon syyt:

  • sairaus, lääkärissä tai hammaslääkärissä käynti
  • ”force majeur” -esteet (esim. kertausharjoitukset, hautajaiset jne.)
  • oman työn esittäminen kongressissa
  • poikkeuksellisissa tilanteissa: huippu-urheiluun osallistuminen oma tärkeä/korvaamaton esiintyminen kulttuuritapahtumissa
  • Vaihto-opiskeluun lähteville ja Medisiinari- tai Thorax-speksiin osallistujille pyritään järjestämään korvausmahdollisuuksia.
  • Pitempiaikaisen poissaolon hyväksyttävänä syynä voi olla: Sairaus, äitiysloma/vanhempainloma, varusmiespalvelu

 

Opiskelijan lomamatka, työssä käynti, muut opinto-ohjelman ulkopuoliset opinnot tai harrastuksiin osallistuminen eivät ole hyväksyttäviä syitä poissaoloon pakollisesta opetuksesta.

Toistuva poissaolo pakollisesta opetuksesta ilman hyväksyttävää syytä voi johtaa opintojen viivästymiseen.

 

Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 15.12.2015 (C § 3c)