Otto Wegelius läshörna perustettiin Terkkoon vuonna 2006. Aloitteen tekijä oli sisätautiopin ruotsinkielisen professuurin haltija Yrjö T. Konttinen, joka halusi kunnioittaa opettajansa, edeltäjänsä ja esikuvansa Otto Wegeliuksen* elämäntyötä ja muistoa. Hanke käynnistettiin työnimellä Svenska hörnan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) vuonna 2005 myöntämällä ns. evo-laatumiljoonarahalla. Tällä rahalla hankittiin lääketieteen opiskelijoille suunnattuja korkeatasoisia ruotsinkielisiä oppikirjoja ja käsikirjoja. Kun ruotsinkieliset sairaalaympäristöt 1990-luvun taloudellisissa paineissa oli ajettu alas, oli syntynyt huoli suomenkielisten medisiinarien vähentyneistä mahdollisuuksia saada kielikylpyä ja oppia ruotsinkielistä lääketieteellistä terminologiaa. Yrjö Konttinen perusteli hanketta mm. näin:

“Svenska hörnanin filosofia perustuu siihen, että saadaan fyysisesti kompakti ja koheesi ympäristö, jossa lääketieteen opiskelijat ja muut kirjaston asiakkaat tietävät voivansa opiskella medisiinaa toisella kotimaisella kielellä. Tämä tukee arvokkaalla tavalla heidän ruotsinkielen taitoaan ja antaa sekä tiedollista että asenteellista pohjaa elämänikäiselle prosessille, jossa potilasta pyritään palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla”.

Läshörnanista tuli Lääketieteenkandidaattiseuran ja Medicinarklubben Thoraxin mieluisa yhteistyöprojekti, johon molemmat järjestöt puheenjohtajiensa Antti Kyrönlahden ja Hannah Anderssonin johdolla osallistuivat innokkaasti. Siitä tuli yhteinen opetuksenkehittämisprojekti ja sen merkitystä nimenomaan suomenkielisille opiskelijoille korostettiin voimakkaasti.

Läshörnanin sisustusta suunniteltaessa sovittiin Terkon ja Meilahden kampuksen arkkitehtien kanssa että voidaan kääntyä Studio Bergrothin eli sisustusarkkitehti Päivi Bergrothin puoleen. Päivi Bergroth oli jo aiemmin suunnitellut hyvän vastaanoton saaneen LKS:n klubihuoneiston Sörnäisten rantatiellä ja toimi lisäksi presidentti Tarja Halosen sisutusarkkitehtina. Tuloksena on mukavilla lukutuoleilla varustettu viihtyisä ruotsinkielisten kirjojen koristama lukunurkkaus, joka soveltuu hyvin myös tämän päivän ipad-opiskelijasukupolvelle.

Otto Wegelius läshörna vihittiin käyttöön juhlallisin menoin 11.10.2006, jolloin läsnä olivat, ei vain Otto Wegelius itse ja projektin avainhenkilöt, vaan myös opiskelijajärjestöjen edustajat, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, tiedekunnan professoreita ja opettajia sekä HUS:n johtoporras.

Lisätietoa:
Kansallisbiografia: Otto Wegelius muistokirjoitus (suomeksi)
Finlands Läkaresällskapets Handlingar (1/2013): In Memoriam

*Otto Wegelius (1920-2013) oli Helsingin yliopiston sisätautiopin ruotsinkielinen professori vuosina 1971-1983 ja HYKS:n IV sisätautien klinikan ylilääkäri. Klinikka sijaitsi Unioninkadulla 38 empiirikaupungissa Carl Ludvig Engelin piirtämissä rakennuksissa. Se toimi sairaalana aina vuoteen 1995 asti, jolloin klinikkafuusion seurauksesta HYKS:n ruotsinkieliset sairaalaympäristöt käytännössä hävisivät. Professorina ja ylilääkärinä Otto Wegelius johti tarmokkaasti klinikkansa kliinistä, akateemista ja hallinnollista toimintaa. Hänen oma tutkimuksensa suuntautui sidekudostutkimukseen, kliiniseen reumatologiaan ja erityisesti amyloidoosiin. Hän teki suuren työpanoksen tiedekunnan ruotsinkielisen opintolinjan perustamisen hyväksi ja hänet kutsuttiin mm. Finska Läkaresällskapetin ja Medicinarklubben Thoraxin kunniajäseneksi.