Asuntoja ovat oikeutettuja hakemaan kaikki Helsingin yliopistossa lääketiedettä, hammaslääketiedettä, eläinlääketiedettä, psykologiaa, logopediaa ja translationaalista lääketiedettä opiskelevat. Kaksioita ja suurempia asuntoja haettaessa hakijaparit ovat etusijalla, mutta myös yksin asuntoa hakevat voivat hakea näihin asuntoihin. Hakijaparista vähintään toisen tulee täyttää edellämainitut hakukriteerit

Medioma I:n ja II:n yksiöihin sekä kaikkien asuntoloiden kaksioihin ja sitä suurempiin asuntoihin voi hakea ympäri vuoden jatkuvassa haussa. Saapuneet hakemukset pisteytetään LOATS:n toimistolla heti ja sijoitetaan jonoon. Pisteitä saa asunnontarpeen mukaan erillisten pisteytyssääntöjen mukaisesti. Jatkuvan haun hakemus on kerrallaan voimassa vuoden hakemuksen jättöpäivästä: tämän jälkeen hakijan on toimitettava uusi hakemus. Hakijan on myös ilmoitettava LOATS:lle välittömästi, mikäli hänen asunnontarpeensa muuttuu jonotuksen aikana. Uusille opiskelijoille järjestetään erillinen alfahaku Medioma I:n ja II:n yksiöihin kesäisin.

Medioma III:n ja V:n yksiöihin hakuajat ovat kaksi kertaa vuodessa: lokakuussa ja maaliskuussa. Näihin yksiöihin saavat hakea Medioma I:n ja II:n yksiöissä tai LOATS:n kaksioissa asuvat. Hakemus on voimassa vain yhden haun ajan, joten joka hakukerralla on jätettävä uusi hakemus. Hakijoille jaetaan opiskelijajärjestötoiminnasta aktiivisuuspisteitä, minkä lisäksi pisteitä saa Medioma I:n tai II:n asunnoissa asumisen pituuden mukaan. Tällä järjestelyllä on tarkoitus parantaa asuntojen kiertoa, jottei kukaan joutuisi asumaan pienessä yksiössä Medioma I/II:ssä koko opiskeluaikaansa. Poikkeuksena pienimmät Medioma III:n 19,5 neliön kokoiset yksiöt kuuluvat jatkuvan haun piiriin.

Asuntohakemuslomakkeen LOATS:n asuntoihin löydät alta. Jos lomakkeen täyttö tai lähetys ei syystä tai toisesta onnistu, katso sivun lopusta vaihtoehtoiset tavat jättää asuntohakemus. Voit muuttaa jo jättämääsi hakemusta lähettämällä uuden hakemuksen tai olemalla yhteydessä LOATS:n toimistoon (yhteystiedot sivun lopussa).

Asuntohakemus

Asuntohakemus LOATS:n opiskelija-asuntoloihin Medioma I, II, III, IV ja V.

  1. hakija

  1. hakijan nimi (pakollinen)
  Anna etunimi ja sukunimi.

  1. hakijan henkilötunnus (pakollinen)
  Anna henkilötunnus muodossa ppkkvv-NNNT.

  1. hakijan tutkinto tai opintojen tavoite (pakollinen)
  Vähintään yhden hakijan tulee opiskella lääketieteellistä alaa.

  1. hakijan opintojen aloitusvuosi (pakollinen)
  Merkitse pelkkä vuosiluku, esim. "2014".

  1. hakijan osoite (pakollinen)
  Anna osoite, postinumero ja kunta.

  1. hakijan nykyiset asuinolosuhteet (pakollinen)

  1. hakijan asumisaika Mediomilla
  Anna asumisaika Mediomilla täysinä kuukausina (pelkkä numero). Asumisen ei ole tarvinnut olla yhtäjaksoista. Mediomien III/V yksiöihin hakiessasi ilmoita asumisaikasi seuraavan haun päättymiseen (31.10. tai 31.3.) mennessä.

  2. hakija

  2. hakijan nimi
  Anna etunimi ja sukunimi.

  2. hakijan henkilötunnus
  Anna henkilötunnus muodossa ppkkvv-NNNT.

  2. hakijan tutkinto tai opintojen tavoite
  Vähintään yhden hakijan tulee opiskella lääketieteellistä alaa.

  2. hakijan opintojen aloitusvuosi
  Merkitse pelkkä vuosiluku, esim. "2014".

  2. hakijan osoite
  Anna osoite, postinumero ja kunta.

  2. hakijan nykyiset asuinolosuhteet

  2. hakijan asumisaika Mediomilla
  Anna asumisaika Mediomilla täysinä kuukausina (pelkkä numero). Asumisen ei ole tarvinnut olla yhtäjaksoista.

  Yhteystiedot, muut tiedot ja hakukohde

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Lasten lukumäärä (pakollinen)
  Alkanut raskaus lasketaan (tällöin raskaustodistus liitteeksi)

  Aktiivisuus opiskelijatoiminnassa
  Missä tehtävässä/tehtävissä toimittu ja milloin?

  Hakukohteet
  Valitse kaikki asuntotyypit, joihin haluat hakea. Mediomat I, II, III, IV ja V on tarkoitettu lääketieteellisten alojen perusopiskelijoille, mutta Medioma IV:n asuntoja voivat hakea myös näiden alojen jatko-opiskelijat. Mediomien III ja V hakemukset asetetaan jonoon kahdesti vuodessa, mutta hakemuksia voi kuitenkin jättää ympäri vuoden.

  Ensisijainen hakukohde
  Ensisijaisesta hakukohteesta tarjotusta asunnosta kieltäytyminen pudottaa hakijan jonon viimeiseksi, toissijaisista hakukohteista tarjotuista asunnoista kieltäytyminen ei.

  Yksiö Medioma IYksiö Medioma IIYksiö Medioma IIIYksiö Medioma VKaksio Medioma IKaksio Medioma IIKaksio Medioma IIIKaksio Medioma IVKaksio Medioma VKolmio Medioma IVNeliö/viisiö Medioma IV

  Lisätietoja
  Mikäli sinulla on esim. lisätoiveita asunnon suhteen, kirjaa ne tähän lyhyesti.

  Liitteet
  Liitteiden tulee olla pdf-, png-, jpg- tai jpeg-muodossa ja niiden suurin sallittu koko on 5 MB per liite.

  1) Eläinlääketieteen opiskelijoilta Helsingin yliopiston läsnäolotodistus ja kaikilta uusilta opiskelijoilta todistus opiskelijaksi hyväksymisestä: (pakollinen uusille ja ELL-opiskelijoille)
  LOATS tarkastaa aiemmin aloittaneiden lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden läsnäolon suoraan tiedekunnasta.

  2) Tarvittaessa: Raskaustodistus

  3) Tarvittaessa: Lääkärintodistus liikuntarajoitteisuudesta

  4) Tarvittaessa: Hakijan asunnontarpeeseen liittyvät todistukset, kuten kirjallinen häätö tai todistus vuokrasopimuksen päättymisestä. Huomioithan, että itse irtisanomasi vuokrasopimus ei käy osoitukseksi asunnontarpeesta.

  Vakuutan kunnian ja omantuntoni kautta kaikki tässä hakemuksessa ja sen liitteissä olevat tiedot oikeiksi.

  Oletko robotti: Minä vuonna LOATS perustettiin?
  Vinkki: löydät vastauksen sivun Medioma alusta.

  Jos hakulomakkeen täyttö tai lähetys ei syystä tai toisesta onnistu, voit käyttää aiemmin käytössä ollutta hakulomaketta. Vanhan hakulomakkeen Mediomiin voit ladata tästä. Hakulomake palautetaan liitteineen joko:

  1. sähköpostitse osoitteeseen loats_to@outlook.com tai
  2. LOATS:n toimistoon. Toimisto sijaitsee osoitteessa Tilkankatu 39 C, 00300 Helsinki, katutaso (Medioma IV, Feltbayta vastapäätä). Toimiston puhelinnumero on 09-2419241 ja se on avoinna ma-pe klo 09:00-15:30.

   

   Puuttuuko LOATS:n sivuilta jotain etsimääsi? Huomasitko LOATS:n sivuilla virheen? Jos sinulla on LOATS:n sivuihin liittyvää asiaa, ota yhteyttä. Asumiseen liittyvissä asioissa ole yhteydessä LOATS:n toimistoon (loats_to@outlook.com tai ma-pe 09:00-15:30 puh. 09 2419241) tai kiinteistöhuoltoon (http://kiinteistohuoltosepposaksa.fi/yhteystiedot/).

   Aihe (pakollinen)

   Viesti (pakollinen)

   Sähköposti (jos haluat vastauksen viestiisi)

   Oletko robotti?